മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ

image

അവളുടെ കൈവിരലുകൾ എന്റെ കവിളുകളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിന്നു.
ജനുവരിയുടെ തണുപ്പുള്ള സ്പർശം

ഞാൻ ജനാലക്കരികിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു
ജനാലക്കു വെളിയിൽ ഭൂമി മഞ്ഞിൽ അലിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു .

എന്റെ കവിളിൽ , മുടിയിഴകളിൽ , ചുണ്ടുകളിൽ, തഴുകുന്ന അവളുടെ കൈകൾക്ക് പ്രണയത്തിന്റെ ചൂടുണ്ട് , സ്വാന്തനത്തിന്റെ കുളിരുണ്ട് ….നിസംഗതയുടെ  തണുപ്പും .

ഭൂമി മുഴുവൻ തണുത്തുറഞ്ഞു നിശ്ചലമായി .മേഘങ്ങൾ പ്രണയപാരവശ്യത്തോടെ ചന്ദ്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു
മഞ്ഞിൽ നിന്ന് , ജനാലയുടെ അഴിയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വിരലുകൾക്ക് പിന്നിലെ ശരീരം എന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറക്കാൻ പ്രകൃതി തത്രപ്പെടുന്നതുപോലെ

ആകെ ചലിക്കുന്നത്‌ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ തഴുകുന്ന അവളുടെ കരങ്ങൾ മാത്രം

മഞ്ഞിന്റെ കയ്യ്

ജീവൻ  ഭൂമിയിലേക്ക്  മെല്ലെ തിരികെ വന്നു തുടങ്ങി .മേഘങ്ങൾ  ഒഴുകി നീങ്ങുന്നു. ജനാലയുടെ അഴികളെ തഴുകി സൂര്യപ്രകാശം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി

അവളുടെ വിരലുകളുടെ തലോടലിനായി,  രാത്രിയാകുന്നതും , മഞ്ഞു പെയ്യുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ ജനാലക്കൽ തന്നെ ഇരുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s